Postanowienia ogólne:
 
 
§1.1 Regulamin jest zbiorem zasad, których zarówno Administrator jak i Użytkownik musi przestrzegać.
§1.2 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania.
§1.4 Decyzja Administratora jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
§1.5 Od momentu założenia konta na serwerze Malygos lub forum serwera Malygos, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto.
§1.6 Wszystkie założone konta oraz ich zawartość są własnością serwera Malygos, Użytkownik dysponuje nimi jedynie w celach rozrywkowych.
§1.7 Wraz z rejestracją Użytkownik świadom jest możliwości zamknięcia serwera w dowolnym momencie i utraty konta wraz z jego zawartością.
 
 
 
Administrator:
 
 
§2.1 Administrator ma prawo do zweryfikowanie danych Użytkownika.
§2.2 Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika, gdy uzna że działa on na szkodę serwera.
§2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże, każdy użytkownik zobowiązany jest dbać o swoje ID i hasło dostępu do konta.
§2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z handlu za realną gotówkę i z wymiany pomiędzy serwerami.
§2.5 Administrator ma obowiązek odpowiadania na zgłoszenie każdego Użytkownika w przeciągu 48 godzin.
§2.6 Administrator nigdy nie poprosi Użytkownika o hasło i adres e-mail.
§2.7 Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich Użytkowników jednakowo.
§2.8 Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto, nawet w przypadku, gdy nie łamie ono regulaminu. 
 
 
 
Użytkownik:
 
 
§3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za głoszone przez siebie treści i dysponowanie kontem.
§3.1.0 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje konto przed dostępem osób trzecich.
§3.2 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety. Zakazuje się stosowania wulgaryzmów, spamowania, publikowania treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego, grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie, nawołują do popełnienia przestępstwa, propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Dotyczy to głoszonych treści na czacie, nazwy postaci, nazwy konta, nazwy sklepu i nazwy konia.
§3.3 Użytkownik ma prawo i obowiązek do współpracy z Administratorem, powinien zgłaszać mu wszelkie naruszenia regulaminu, usterki serwera i wszelkie inne problemy. 
§3.4 Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika nieswoimi danymi, podszywanie się pod inne osoby czy Administracje.
§3.5 Zakazane jest udostępnianie przez użytkownika danych osobowych innych Użytkowników.
§3.6 Zakazane jest używanie nielegalnych oprogramowań i ingerowanie w pliki klienta gry w celu zaimplementowania cheatów. 
§3.7 Zakazane jest reklamowanie przez Użytkownika innych serwerów, for czy prywatnych firm.
§3.8 Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez Game Mastera, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, decyzja Administratora jest ostateczna, a Użytkownik musi pogodzić się z podjętą przez niego decyzją.
§3.9 Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.
§3.10 Rejestracja jak i gra na serwerze jest darmowa, z zastrzeżeniem iż wszystkie przedmioty oraz konta i postaci na Malygos są własnością Administracji. Gracz jedynie bez opłaty dzierżawi prawo do korzystania z danego konta.
 
 
 
Oszustwa:
 
 
§4.1 Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta.
§4.2 Używanie botów, symulatorów klawiatury lub z innych programów jest zabronione i będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.3 Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę podczas, gdy gracz jest z dala od komputera jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.
§4.4 Każda próba podszycia się pod Administratora będzie surowo karana.
§4.5 Każda próba wyłudzenia Loginu/Hasła innego użytkownika będzie surowo karana.
§4.6 Upublicznianie przez Użytkownika adresów stron, które mogą wyrządzić szkodę będzie skutkować stałą blokadą konta.
 
 
 
Item Shop:
 
 
§5.1 Korzystanie z ItemShop jest dobrowolne i traktowane jako dobrowolna donacja dla twórców projektu Malygos. Wirtualna waluta została wymyślona na potrzeby serwera Malygos.
§5.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne treści SMS i Przelewów realizowanych przez Użytkownika.
§5.3 Administrator ma obowiązek przyjmowania reklamacji, jednak wszelkie próby oszustw w celu wyłudzenia Smoczych Monet zakończą się stałą blokadą konta.
§5.4 Administrator nie zwróci wydanych pieniędzy w wypadku kradzieży konta, wysłania błędnej treści SMS i Przelewu, czy w wypadku zamknięcia serwera.
 
 
 
Kary:
 
 
§Administrator ma obowiązek ukarać Użytkownika łamiącego Regulamin.
§Administrator decyduje o czasie trwania kary.
§Karą może być:
 
1) ostrzeżenie
 
2) zablokowanie możliwości pisania na czacie
 
3) tymczasowa blokada Konta
 
4) permanentna blokada Konta
 
5) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych
 
6) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych oraz adresu IP
 
§Powody nałożenia kary:
 
   - niestosowanie się do zasad zawartych w Regulaminie;
   - groźby, zastraszanie, wymuszanie wobec innych Użytkowników;
   - obrażanie innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod innych Użytkowników;
   - udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod Administrację;
   - niestosowanie się do poleceń Administratora;
   - świadome wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści;
   - używanie nielegalnych oprogramowań oraz modyfikacje gry;
   - wszelkie inne działania uznane za Administracje jako szkodzące serwerowi.
 
 
Postanowienia końcowe:
 
 
§6.1 Powyższy Regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków które każdy Użytkownik naszego serwisu bez wyjątków powinien znać i przestrzegać.
§6.2 Zastrzegamy sobie prawo do edycji powyższego Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
§6.3 Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
§6.4 Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać natychmiast po pojawieniu się na tej stronie.